Μόνιμο προσωπικό

Ανδρονικίδης Νικόλαος (ΕΤΕΠ)
Τηλ.: (+30)2821037681, fax.: (+30)2821006901
email: nandron@mred.tuc.gr

Δρ Κρητικάκης Γεώργιος (ΕΔΙΠ)
Τηλ.: (+30)2821037670, fax.: (+30)2821006901
email: gkritik@mred.tuc.gr
Βιογραφικό: Kritikakis_George_CV

Δρ Οικονόμου Νικόλαος (ΕΔΙΠ)
Τηλ.: (+30)2821037677, fax.: (+30)2821006901
email: neconom@mred.tuc.gr
Βιογραφικό: Economou_Nikos_CV