Ερευνητικό Προσωπικό

Αγγέλη Μαγδαληνή, Διπλωματούχος Μηχ. Ορυκτών Πόρων.

Γεροδήμου Κωνσταντίνα-Ελένη, Διπλωματούχος Μηχ. Φυσικών Πόρων

Γεωργιλάς Κωνσταντίνος, Διπλωματούχος Μηχ. Ορυκτών Πόρων.

Κλουβιδάκης Εμμανουήλ, Πτυχιούχος Φυσικής

Μανατάκη Μερόπη, Διπλωματούχος Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον.

Παγιαλάκης Μιχαήλ, Διπλωματούχος Μηχ. Ορυκτών Πόρων.