Μεταπτυχιακες

Γεωργιλά, Κλεοπάτρα Θ., 1998, Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης στην επίλυση υδρογεωλογικών προβλημάτων.

Βροντάκη, Ευαγγελία, 1998, Επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων γεωφυσικής διασκόπησης στον αρχαιολογικό χώρο της Ιτάνου Νομού Λασιθίου.

Μανάκου Μαρία, 1998, Ανάλυση και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων διάθλασης και ανάκλασης στον αρχαιολογικό χώρο Ιτανού (Κρήτης).

Κόκκινου, Ελένη, 1998, Εφαρμογή της σεισμικής τομογραφίας σε θαλάσσια δεδομένα στο Ιόνιο.

Καραθανάσης Χαράλαμπος, 1999, Αξιολογηση του λογισμικού επεξεργασιας εικονας ermapper για την επεξεργασια γεωφυσικων δεδομενων απο αρχαιολογικους χωρους.

Γκανιάτσος, Ιωάννης Α., 2000, Γεωηλεκτρική τομογραφία σε τρεις διαστάσεις.

Σούρλας, Γεώργιος, 2000. Συμβολή της γεωφυσικής διασκόπησης στην αναζήτηση θαμμένων αρχαιοτήτων στην Ίτανο, Λασιθίου.

Πουλιούδης, Γιώργος, 2001, Μεθόδοι επεξεργασίας καταγραφών γεωραντάρ.

Κρητικάκης, Γιώργος Σ., 2001, Εκτίμηση της ταχύτητας των εγκάρσιων σεισμικών κυμάτων και των δυναμικών μηχανικών παραμέτρων από καταγραφές επιφανειακών κυμάτων Rayleigh.

Σπανουδάκης, Νικόλαος, 2002, Ανάπτυξη μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων γεωραντάρ και εφαρμογή σε περιβαλλοντικά προβλήματα.

Οικονόμου, Νικόλαος Θ., 2002, Παρουσίαση και ερμηνεία γεωφυσικών δεδομένων με τη χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών.

Hamdan, Hamdan, 2004, Ανάπτυξη μεθόδου εξασθένισης πολλαπλά ανακλώμενων κυμάτων σε καταγραφές γεωραντάρ και εφαρμογή σε περιβαλλοντικά προβλήματα.

Χορευτάκη, Γεωργία Ε., 2006, Ανάπτυξη μεθόδου επεξεργασίας δεδομένων γεωραντάρ για τον εντοπισμό διάκενων και έγκοιλων σε ασβεστολιθικούς σχηματισμούς. Εφαρμογή σε δεδομένα από το λατομείο Ζωφόρων, Ν. Ηρακλείου.

Αντωνίου, Αντώνης Ι., 2007, Συμβολή της μεθόδου του γεωραντάρ στην ανίχνευση ρύπανσης από υδρογονάνθρακες.

Μιχαλάκης , Ιωάννης, 2007, Συμβολή της ηλεκτρικής τομογραφίας στην παρακολούθηση της υφαλμύρινσης πριν, κατά την διάρκεια και μετά την δοκιμή άντλησης στον οικισμό Φαράγγι Αποκορώνου.

Μανατάκη, Μερόπη Κ., 2013, Ανάπτυξη μεθοδολογίας εμπειρικής μεθόδου αποσύνθεσης ρυθμών (EMD) σε περιβάλλον MATLAB για την επεξεργασία δεδομένων γεωραντάρ από διασκόπηση σε αρχαιολογικούς χώρους.

Γιαλιτάκη, Μαρία, 2015, Επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης απο την θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Αιγαίου με τη μέθοδο της σεισμικής χωροθέτησης.

Βλασσοπούλου, Αγγελική, 2015, Time lapse seismic monitoring of CO2 injection for EOR projects.

Σταθοπούλου, Αικατερίνη, 2015,  Time lapse seismic monitoring of steam injection for EOR projects.

Χουστουλάκης, Εμμανουήλ, 2015, Detection of gas in sandstone reservoir using AVO analysis in Prinos basin.