Διευθυντής

Καθηγητής Αντώνης Βαφείδης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής
Τηλ.: (+30)2821037643, fax.: (+30)2821006901
email: vafidis@mred.tuc.gr

Βιογραφικό: Vafidis_Antonis_CV.pdf