εκπαιδευση

Τα μαθήματα που διδάσκονται σε προπτυχιακό επίπεδο είναι:

  • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
  • Σεισμικές Μέθοδοι
  • Αξιολόγηση Σχηματισμών με Γεωφυσικές Μεθόδους
  • Ασκήσεις Υπαίθρου ΙV

Τα μαθήματα που διδάσκονται σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι:

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον”

  • Προχωρημένα θέματα Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής
  • Επεξεργασία σεισμικού σήματος