Διατριβες

Περιέχονται τίτλοι  105 διπλωματικών εργασιών, 20 μεταπτυχιακών εργασιών και 5 διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής.