Αρχικη

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Πολυτεχνείου Κρήτης (έτος ίδρυσης 1988) εκπαιδεύει τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και παρουσιάζει ερευνητική δραστηριότητα στις σύγχρονες μεθόδους της εφαρμοσμένης γεωφυσικής με κύρια πεδία εφαρμογών στην αναζήτηση ορυκτών πρώτων υλών, τα γεωτεχνικά, τα υπόγεια νερά, τη ρύπανση εδαφών και την αρχαιομετρία.

Διευθυντής:  Καθηγητής Αντώνης Βαφείδης

_________________________________________________________________________

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Πολυτεχνείου Κρήτης ευχαριστεί την εταιρεία  GEOENERGY για την χορηγία 5 αδειών χρήσης του λογισμικού Paradigm® processing software.