Ερευνα

Τα κύρια αντικείμενα έρευνας στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής είναι τα εξής:

Ανάπτυξη τεχνικών προσομοίωσης της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων.

Πολυκάναλη Ανάλυση Επιφανειακών Κυμάτων (MASW).

Μέθοδοι ταξινόμησης γεωφυσικών δεδομένων.

Επεξεργασία σήματος σεισμικής ανάκλασης και γεωραντάρ.

Συνδυασμένη αντιστροφή γεωφυσικών δεδομένων.